Άγις Δ. Τσουρός

MD, PhD, FFPH (UK)

Πρώην Διευθυντής Πολιτικής Διακυβέρνησης για την Υγεία και την Ευεξία στον ΠΟΥ Ευρώπης, Επισκέπτης Καθηγητής, Imperial College, London

Ο Άγις Τσουρός χαίρει διεθνούς αναγνώρισης για το έργο του στους τομείς: πολιτικές και διακυβέρνηση για την υγεία, υγιείς πόλεις, ισότητα, προαγωγή υγείας και συστήματα δημοσιάς υγείας. Είχε τον ηγετικό ρόλο για την ανάπτυξη του κινήματος Υγιείς Πόλεις και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Στρατηγικής για την Υγεία και Ευεξία – Health 2020. Στη διάρκεια της 27-ετούς πορείας του στον ΠΟΥ είχε επίσης την ευθύνη βασικών τομέων όπως της δημόσιας υγείας, των χρόνιων νοσημάτων, της περιβαλλοντικής υγείας, και υγείας των μεταναστών.

Ήταν ένας από τους συγγραφείς των αναθεωρημένων εκδόσεων του Health for All του 1991, 1998. Είχε την πρωτοβουλία εισαγωγής των social determinants of health στον ΠΟΥ. Εκδόσεις του με μεγάλη διεθνή απήχηση περιλαμβάνουν τη σειρά Solid Facts, Home Care, Health Literacy, Palliative Care, Active Living and Mass Gatherings and Public Health. Διατέλεσε Πρόεδρος του ΕΣΥΔΥ.

Σήμερα συμβουλεύει κυβερνήσεις, δήμους και διεθνείς οργανισμούς για θέματα πολιτικών για την υγεία και βιώσιμη ανάπτυξη, είναι επισκέπτης καθηγητής στο Institute for Global Health Innovation (Imperial College, London) και senior policy advisor στο World Institute for Cities Diplomacy.