Αναστασία Μπαρμπούνη

Καθηγήτρια, Τομέας Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής, ΕΣΔΥ

Η  Αναστασία Μπαρμπούνη είναι  Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας και Διευθύντρια του Τομέα Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). Είναι παιδίατρος, με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και διδακτορικό στην Επιδημιολογία από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διατελέσει για μακρό χρονικό διάστημα, Επιστημονική Υπεύθυνη των κατευθύνσεων  “Χρόνια νοσήματα και συμπεριφορές υγείας”  και “ Προαγωγή υγείας παιδιών και εφήβων- Σχολική Υγιεινή” του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Δημόσιας Υγείας. Έχει, ακόμη, διατελέσει εκπρόσωπος της Ελλάδος στην Επιτροπή Δημόσιας Υγείας του Συμβουλίου της Ευρώπης (CDSP) καθώς και μέλος σε πολλές Εθνικές Επιτροπές που άπτονται του χώρου της Δημόσιας Υγείας.

Tα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται   στην επιδημιολογία των λοιμωδών και χρόνιων νοσημάτων, καθώς και την ανάπτυξη προγραμμάτων παρεμβάσεων και πρόληψης αυτών. Παράλληλα, οι ακαδημαϊκές της  δραστηριότητες επεκτείνονται στην παρουσίαση εργασιών σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικές και ειδικές εκδόσεις στο πεδίο  της Δημόσιας Υγείας, της επιδημιολογίας, της  παιδιατρικής και της αγωγής υγείας. To κύριο εκπαιδευτικό της αντικείμενο στην ΕΣΔΥ, περιλαμβάνει μαθήματα του αντικειμένου της Δημόσιας Υγείας στους μεταπτυχιακούς φοιτητές των τμημάτων.

Είναι επίσης, Ιδρυτικό μέλος  και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Δημόσιας Υγείας (Ε.Ε.Δ.Υ..) και  μέλος  Διοικητικού Συμβουλίου της European Scientific Association for Health and Hygiene in Maritime Transport.