Αθανάσιος Θ. Σκουτέλης

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος

Διευθυντής Β’ Λοιμωξιολογικής Παθολογικής Κλινικής

Νοσοκομείο Υγεία

Ο Καθηγητής Αθανάσιος Σκουτέλης είναι Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, είναι Πτυχιούχος και Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και Fellow in Infectious Diseases, Northwestern University, Chicago, U.S.A.Ο Αθανάσιος Σκουτέλης ήταν Καθηγητής Παθολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, απεχώρησε το 2004 και ανέλαβε Συντονιστής Διευθυντής της Ε΄Παθολογικής Κλινικής και Μονάδας Λοιμώξεων του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» μέχρι το 2018.

Εκτοτε είναι Διευθυντής της Β΄Παθολογικής-Λοιμωξιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Υγεία». Έχει διατελέσει μέλος ΔΣ του ECDC, Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Λοιμώξεων και μέλος πολλών Εθνικών Επιτροπών. Το Συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 150 εργασίες σε ξενόγλωσσα περιοδικά με κριτές.