Δημήτριος Κούβελας

Πρόεδρος Επιτροπής Θετικής Λίστας, Υπουργείο Υγείας Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας & Διευθυντής του ομώνυμου Εργαστηρίου, Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο Δημήτριος Κούβελας είναι Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας και Διευθυντής του ομώνυμου Εργαστηρίου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ. Σπούδασε Ιατρική και Φαρμακευτική στο ΑΠΘ, έκανε Διδακτορική διατριβή στην Νευροφαρμακολογία και είναι ειδικός Γενικής Ιατρικής. Μετεκπαιδεύτηκε στην Αυστρία και Γερμανία στην ψυχο/νευροφαρμακολογία, και στην συνέχεια στην Κλινική Φαρμακολογία, ενώ εξειδικεύτηκε στην ορθολογική συνταγογράφηση και στο σχεδιασμό κλινικών μελετών. Έχει συνεργαστεί ή/και συνεργάζεται ερευνητικά, κλινικά και διδακτικά με τα πανεπιστήμια/ινστιτούτα Karolinska, Max Plank, Ιnnsbruck, Dundee, Βελιγραδίου, Kragujevac, Κωνσταντινούπολης και Pasteur της Γαλλίας. Ο Καθηγητής Δ. Κούβελας σήμερα εστιάζει το ενδιαφέρων του στην Ορθολογική Συνταγογράφηση, στην Τεκμηρίωση της Φαρμακευτικής αγωγής και στην Φαρμακοεπιδημιολογία.

Η προσπάθεια αφορά στην δημιουργία ειδικών Ιατρών-Κλινικών Φαρμακολόγων, στην εκπαίδευση των νέων Ιατρών στις αρχές της σύγχρονης Κλινικής Φαρμακολογίας, στην εκπαίδευση ασθενών, στην ενημέρωση της κοινωνίας και στην διαμόρφωση προτύπων επικοινωνίας και αυστηρής Επιστημονικής αλληλεπίδρασης με τη Φαρμακευτική Βιομηχανία. Χρημάτισε αντιπρόσωπος της Ελλάδας (2014-2017) στην επιτροπή ανθρώπινων φαρμάκων (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), Πρόεδρος της Επιτροπής Θετικής Λίστας του Υπουργείου Υγείας, Πρόεδρος της Επιτροπής ΜΗΣΥΦΑ (ΕΟΦ), Πρόεδρος της Επιτροπής Ελλείψεων (ΕΟΦ), μέλος της επιτροπής για το Φάρμακο του ΠΙΣ κ.ά. Είναι συγγραφέας πολλών ερευνητικών δημοσιεύσεων καθώς και πληθώρας βιβλίων και άρθρων στον ημερήσιο τύπο.