Δημήτρης Λάγγας

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Υγείας του Παιδιού, ΕΣΔΥ

Σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Υγεία στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Είναι Παιδίατρος και κάτοχος του τίτλου ειδικότητας Ιατρού Κοινωνικής Ιατρικής. Εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή στο Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το 1994 εκλέχθηκε Επιστημονικός Συνεργάτης στον Τομέα Υγείας του Παιδιού της ΕΣΔΥ όπου ασκεί εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο σχετικό με το αντικείμενο του Τομέα. Τον Οκτώβριο του 2011 ορίσθηκε από το Συμβούλιο των Καθηγητών της ΕΣΔΥ Διευθυντής Σπουδών του ΜΠΣ Δημόσιας Υγείας. θέση που διατηρεί μέχρι σήμερα. Το Ιούλιο του 2018 κρίθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα Υγείας του Παιδιού της ΕΣΔΥ.