Ελευθέριος Θηραίος

MD. MSc in Public Health, Γενικός Ιατρός, Δ/ντής ΕΣΥ-Κέντρο Υγείας Βάρης, Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Δ/ντής ΕΣΥ-Κέντρο Υγείας Βάρης.

Μετεκπαιδευθείς στη Δημόσια Υγεία στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και στα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας (Παν/μιο Αθηνών/King’s College/ETHICS).

Μέλος της Επιτροπής για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, την ανάπτυξη και επεξεργασία των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία μητρώων ασθενών.

Μέλος Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΣΔΗΥ).
Μέλος της Ομάδας Εργασίας του ΚΕΣΥ για την Γενική Ιατρική και Γενικός Συντονιστής Εκπαίδευσης Ειδ/μένων Γενικής Ιατρικής Αττικής.

Επιστημονικός Συνεργάτης της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Γενικός Γραμματέας της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. Μέλος (Υπεύθυνος Εκπαίδευσης) HL7 Hellas.

Μέλος Διεθνών/Ευρωπαϊκών Εταιρειών & Δικτύων (International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research/ISPOR, European Review Group on Prevention and Health Promotion in Family Medicine/EUROPREV, European Academy of Teachers in General Practice/EURACT).