Γιάννης Κυριόπουλος

Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, ΕΣΔΥ

Ο Γιάννης Κυριόπουλος είναι Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας. Έχει θητεύσει για μακρό χρονικό διάστημα ως Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και έχει εκλεγεί τέσσερις φορές Κοσμήτωρ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (1994 –1996, 1996- 1998, 2009-2011, 2011-2012).

Έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις από διεθνείς οργανισμούς και τα πανεπιστήμια της αλλοδαπής και της χώρας. Tα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα Οικονομικά της Υγείας, στις Πολιτικές Υγείας και στην Κοινωνική Πολιτική και Ασφάλιση. Παράλληλα, οι ακαδημαϊκές του δραστηριότητες επεκτείνονται στην παρουσίαση εργασιών σε εθνικές και διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια, δημοσιεύσεις άρθρων και βιβλίων σε επιστημονικές και ειδικές εκδόσεις στο πεδίο των οικονομικών και της πολιτικής της υγείας.

Έχει χρηματίσει μέλος σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς δημόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας, όπως του European Health Care Management Association (EHMA), του Association of Schools of Public Health in European Region (ASPHER) και του International Association of Health Economics. Ακόμη είναι Πρόεδρος του Federation for International Cooperation of Health Services and Systems Research Centers (FICOSSER) και Ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΔΥΥ) και της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φαρμακοοικονομίας (ΕΕΕΦ) και της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας (ΕΕΕΟΠΥ).