Γιώργος Καλαμίτσης

Πρόεδρος ΔΣ Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας»

Πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέα» από το 2012, πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας που συστάθηκε από το Υπουργείο Υγείας από το 2017 και μέλος της Επιτροπής παρακολούθησης και υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου δράσης για την εκρίζωση της ιογενούς ηπατίτιδας C.

Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής με πολυετή εμπειρία στον χώρο των Μ.Κ.Ο που έχουν ως επίκεντρο τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες τόσο σε θέματα δημόσιας υγείας αλλά και εξαρτήσεων, εστιάζει καθημερινά στην παροχή υποστήριξης στους ανθρώπους που ζουν με νόσους του ήπατος, στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους καθώς και στην τεκμηριωμένη πληροφόρηση σε θέματα ηπατιτίδων.

Τα έτη 2015 και 2016 διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του οργανισμού World Hepatitis Alliance. Από το 2016 αποτελεί μέλος του Hepatitis B & C Public Policy Association