Γιώργος Κουλιεράκης

Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας της Υγείας, ΕΣΔΥ

Σπούδασε Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην κλινική ψυχολογία, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στην ψυχολογία της υγείας (M.Sc. Ph.D.), στο Πανεπιστήμιο Stirling, στη Σκωτία.

Από το 1994 έως τον Ιούνιο του 2018, κατείχε τη θέση του Επιστημονικού Συνεργάτη στον Τομέα Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Τον Ιούνιο του 2018 εκλέχθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο Ψυχολογία της υγείας στο πλαίσιο της Δημόσιας Υγείας και των υπηρεσιών υγείας. Διδάσκει συστηματικά θέματα ψυχολογίας της υγείας και ειδικά θέματα μεθοδολογίας έρευνας, σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην ΕΣΔΥ και σε άλλα Α.Ε.Ι. και σε πολλά σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης.

Είναι επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής σε ερευνητικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., με αντικείμενο τις ψυχολογικές παραμέτρους της ανθρώπινης συμπεριφοράς και σύγχρονα κοινωνικά θέματα, όπως το προσφυγικό [LOcal Alliance for Integration – LION, (AMIF-2016-AG-INTE – GA nο: 776213)] και η άρση των διακρίσεων εξαιτίας του σεξουαλικού προσανατολισμού [Participatory Approach for Raise Awareness and fighting DIscrimination against Sexual and gender Orientation in the healthcare sector – PARADISO, (REC-DISC-AG-2016 – GA nο: 777338)].

Τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη, κατανόηση και ερμηνεία των προσδιοριστών των συμπεριφορών υγείας, την εγγραμματοσύνη υγείας και τα συμπεριφορικά οικονομικά.