Ολύμπιος Παπαδημητρίου

Πρόεδρος Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος – ΣΦΕΕ

Ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου βρίσκεται στη θέση του Γενικού Διευθυντή τηςNovo Nordisk Ελλάς, τα τελευταία 13 χρόνια. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του σαν επιστημονικός συνεργάτης στην εταιρεία Wyeth και αργότερα μετακινήθηκε στην Schering AG Berlin, όπου διετέλεσε υπεύθυνος κανονιστικών υποθέσεων και υπεύθυνος προϊόντων. Στο δυναμικό της Novo Nordisk Ελλάς εντάχθηκε ως επιστημονικός συνεργάτης.

Έξι (6) χρόνια αργότερα μετακινήθηκε στο τμήμα Μarketing του διαβήτη. Πλέον, εργάζεται για περισσότερα από 24 συναπτά έτη στη Novo Nordisk Hellas. Έχει διατελέσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΣΦΕΕ στις δυο τελευταίες τριετίες και κατείχε τη θέση του Aντιπροέδρου, υπεύθυνου για θέματα τιμολόγησης στο παρόν Συμβούλιο. Ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου είναι απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και του τμήματος Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Έχει παρακολουθήσει το Young Managers’ Program στο INSEAD ενώ μιλά την Αγγλική και Γερμανική γλώσσα. Γεννήθηκε το 1964 στην Κατερίνη. Είναι παντρεμένος και έχει 2 παιδιά, ηλικίας 17 και 16 ετών.