Σταμάτης Βαρδαρός

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Υπουργείο Υγείας

O Σταμάτης Βαρδαρός κατέχει τη θέση του Αν. Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας από τις 16/2/2016.

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13/8/1980.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστήμιο Κρήτης (2003) και έχει ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Μεθοδολογία και Εφαρμογές Κοινωνικής Πολιτικής» στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, του Παντείου Πανεπιστημίου, με διπλωματική εργασία «Όψεις ανισότητας και διάκρισης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.): δομική ατέλεια του συστήματος ή απόρροια ατομικών συμπεριφορών;».

Είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πεδίο της Πολιτικής Υγείας.

Έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος του τομέα Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και σύμβουλος απασχόλησης απεξαρτημένων ατόμων, με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία εμπορικών ή/και κοινωνικών επιχειρήσεων στο ΚΕΘΕΑ.

Έχει συμμετοχή σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού ως ομιλητής και έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών μελετών.