Θεόδωρος Κωνσταντινίδης

Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΔΠΘ

Ο κ. Θ.Κ. Κωνσταντινίδης είναι Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος και Επιστημονικά Υπεύθυνος και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας, Εκδότης του επιστημονικού περιοδικού hυgeί[email protected]εργασία.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος, Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Κρίσης Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων για την Απόκτηση του Τίτλου Ειδικότητας της Ιατρικής Εργασίας.